prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

Projekty řešitele:

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti v nehomogenním ekonomickém prostředí
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely v ekonomickém rozhodování
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely hodnocení efektivnosti v hierarchických ekonomických systémech
2012 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Efektivita a optimalita v ekonomickém rozhodování: modelový přístup
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely a jejich aplikace
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti rozhodovacích jednotek a jejich aplikace
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kvantitativní modely pro analýzu ekonomické efektivnosti v prostředí nedokonalých trhů
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely vícekriteriálního rozhodování a analýzy obalu dat jako podpora pro ekonomické rozhodování
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs - The Determinants of the Productivity Gap
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely a metody hodnocení efektivnosti ve veřejném a soukromém sektoru
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Interface between Multiple Criteria Decision Making and Data Envelopment Analysis
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modelové zabezpečení systémů na podporu ekonomického rozhodování
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Simulační modely ekonomických procesů
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)