prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

Projekty řešitele:

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti v nehomogenním ekonomickém prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely v ekonomickém rozhodování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely hodnocení efektivnosti v hierarchických ekonomických systémech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Efektivita a optimalita v ekonomickém rozhodování: modelový přístup
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely a jejich aplikace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti rozhodovacích jednotek a jejich aplikace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Kvantitativní modely pro analýzu ekonomické efektivnosti v prostředí nedokonalých trhů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely vícekriteriálního rozhodování a analýzy obalu dat jako podpora pro ekonomické rozhodování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs - The Determinants of the Productivity Gap
5.RP
2001 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely a metody hodnocení efektivnosti ve veřejném a soukromém sektoru
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Interface between Multiple Criteria Decision Making and Data Envelopment Analysis
MŠMT - kontakt(AIP)
2000 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modelové zabezpečení systémů na podporu ekonomického rozhodování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Simulační modely ekonomických procesů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)