Optimalizační modely v ekonomickém rozhodování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 596 610 Kč
Registrační číslo F4/11/2013
Číslo zakázky: IG403023