Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2018
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 330 000 Kč
Registrační číslo 16-01821S
Číslo zakázky: GA403016