Kvantitativní modely pro analýzu ekonomické efektivnosti v prostředí nedokonalých trhů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 557 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0150
Číslo zakázky: GA403046