Modely a metody hodnocení efektivnosti ve veřejném a soukromém sektoru

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 080 000 Kč
Registrační číslo GA402/01/0133
Číslo zakázky: GA403021