Modely hodnocení efektivnosti v hierarchických ekonomických systémech

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2015
Řešitel: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 752 000 Kč
Registrační číslo P403/12/1387
Číslo zakázky: GA403032