EUNITE - European Network of Excellence

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 5. rámcový program
Celkový rozpočet: 93 000 Kč
Registrační číslo IST-2000-29207
Číslo zakázky: GZ471031