REGIONET

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 5. rámcový program
Celkový rozpočet: 1 199 000 Kč
Registrační číslo EVG1-CT-2001-20003
Číslo zakázky: GZ509012

Projekty řešitele