prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.

Projekty řešitele:

25th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations"
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

INNOVATUR - Innovation of Educational Approach in Smart and Sustainable Tourism
2022 - 2024
Evropská komise (EK)

Program: Fondy EHP

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

24th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

23rd International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Politika udržitelného pstruhového rybolovu v České republice
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

22th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

21th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonomie a politika pstruhového rybolovu
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Metodologie ekonomického, politického a právního hodnocení zavádění environmentálních inovací do praxe
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary
2016 - 2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Reverzní kombinatorické aukce v modelování optimálních programů snižování znečištění životního prostředí
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Rozvoj česko-islandské výzkumné spolupráce v oblasti politiky a péče o přírodní zdroje a obnovitelné zdroje energie
2015 - 2016
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Czech-Icelandic
2015
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Preperatory initiatives for the creation of a Czech-Norwegian Network for Capacity Building in Intergrated Water Resources Management
2014
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Modely vyjednávání v politice životního prostředí při asymetrii infomace
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013
2012 - 2013
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Dopady politiky liberalizace trhu s environmentálním zbožím na zahraniční obchod zemí
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Model ekologicko-ekonomické optimalizace snížení znečištění ve vodních tocích
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Návrh metodiky posuzování efektivnosti implementace politik a legislativy v oblasti životního prostředí
2007 - 2009
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Resource productivity, environmental tax reform and sustainable growth in Europe
2006 - 2009
Angloamerická nadace (Anglo-AM. Nadace)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

EPIGOV - Environmental policy integration and multi-level governance
2006 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými institucionálními změnami a kvalitou životního prostředí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
2004 - 2005
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Rozpracování vybraných témat environmentální ekonomie a politiky a jejich využití pro výuku
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Průřezový přístup k řešení problematiky oceňování životního prostředí v ČR
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

REGIONET
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

PAYT
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

SPRITE - Supporting and promoting integrated tourism in Europe'slagging rural regions
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Model ekologické politiky založený na principu vyjednávání při využití ekonomických
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)