prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.

Projekty řešitele:

24th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

23rd International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Politika udržitelného pstruhového rybolovu v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

22th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

21th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonomie a politika pstruhového rybolovu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Metodologie ekonomického, politického a právního hodnocení zavádění environmentálních inovací do praxe
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2016 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Reverzní kombinatorické aukce v modelování optimálních programů snižování znečištění životního prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Modely vyjednávání v politice životního prostředí při asymetrii infomace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013
Visegrad Fund (VF)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Dopady politiky liberalizace trhu s environmentálním zbožím na zahraniční obchod zemí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Model ekologicko-ekonomické optimalizace snížení znečištění ve vodních tocích
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Návrh metodiky posuzování efektivnosti implementace politik a legislativy v oblasti životního prostředí
MŽP
2007 - 2009

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Resource productivity, environmental tax reform and sustainable growth in Europe
Angloamericá nadace (Anglo-AM. Nadace)
2006 - 2009

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

EPIGOV - Environmental policy integration and multi-level governance
6.RP
2006 - 2009

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými institucionálními změnami a kvalitou životního prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
MŽP
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Rozpracování vybraných témat environmentální ekonomie a politiky a jejich využití pro výuku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Průřezový přístup k řešení problematiky oceňování životního prostředí v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

REGIONET
5.RP
2002 - 2004

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

PAYT
5.RP
2001 - 2004

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

SPRITE - Supporting and promoting integrated tourism in Europe'slagging rural regions
5.RP
2001 - 2004

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Model ekologické politiky založený na principu vyjednávání při využití ekonomických
IGA VŠE (IGA VŠE)

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)