Czech-Icelandic

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. ledna 2015 - 15. prosince 2015
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo financí
program: Fondy EHP a Norska
Celkový rozpočet: 259 440 CZK
Registrační číslo PK-5249
Číslo zakázky:

Projekty řešitele