Ekonomie a politika pstruhového rybolovu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 235 520 Kč
Registrační číslo F2/15/2019
Číslo zakázky: IG271019
V rámci projektu budou řešeny dva problémy: (i) sekundární analýza (zejména zahraničních) studií ekonomické hodnoty rekreačního rybolovu a (ii) příprava, realizace a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi příslušnými zájmovými subjekty v České republice.

Projekty řešitele