Reverzní kombinatorické aukce v modelování optimálních programů snižování znečištění životního prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2018
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 031 000 Kč
Registrační číslo 16-01687S
Číslo zakázky: GA271016

Projekty řešitele