Návrh metodiky posuzování efektivnosti implementace politik a legislativy v oblasti životního prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. srpna 2007 - 31. prosince 2009
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 2 343 000 Kč
Registrační číslo SP/4i1/63/07
Číslo zakázky: GM509027

Projekty řešitele