Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí

Řešené projekty

Inovace dílčích předmětů studijního oboru Ekonomika a správa životního prostředí
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Analýza aktuálních otázek ekonomie a politiky životního prostředí
2013 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Hodnocení modelů politik rozvoje území
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Analýza a modelování dopadů environmentální regulace na mikroekonomické úrovni
2010 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Metody víceúrovňové správy přírodních zdrojů a jejich využitelnost v podmínkách ČR
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Návrh metodiky posuzování efektivnosti implementace politik a legislativy v oblasti životního prostředí
2007 - 2009
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice
2007 - 2009
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Aplikace teorie hedonické ceny na trhu pracovních sil a nemovitostí v ČR
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Analýza environm. Chování spotřebitele a domácností ve městech s ohledem na ochranu přírody
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Resource productivity, environmental tax reform and sustainable growth in Europe
2006 - 2009
Angloamerická nadace (Anglo-AM. Nadace)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

EPIGOV - Environmental policy integration and multi-level governance
2006 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými institucionálními změnami a kvalitou životního prostředí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
2004 - 2005
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Rozpracování vybraných témat environmentální ekonomie a politiky a jejich využití pro výuku
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Průřezový přístup k řešení problematiky oceňování životního prostředí v ČR
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Inovace předmětu ekologie - využívání prevenčních postupů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

REGIONET
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Urbanistický a ekologický audit vybraných měst ČR
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

PAYT
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

SPRITE - Supporting and promoting integrated tourism in Europe'slagging rural regions
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Využití metody hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) v ČR
2000 - 2001
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Model ekologické politiky založený na principu vyjednávání při využití ekonomických
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)