Analýza a modelování dopadů environmentální regulace na mikroekonomické úrovni

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2012
Řešitel: doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 457 800 Kč
Registrační číslo F5/5/2010
Číslo zakázky: IG509030