Analýza environm. Chování spotřebitele a domácností ve městech s ohledem na ochranu přírody

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 130 000 Kč
Registrační číslo 29/06
Číslo zakázky: IG509046