doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza aktuálních otázek ekonomie a politiky životního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2015

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Analýza a modelování dopadů environmentální regulace na mikroekonomické úrovni
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2012

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Aplikace teorie hedonické ceny na trhu pracovních sil a nemovitostí v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Analýza environm. Chování spotřebitele a domácností ve městech s ohledem na ochranu přírody
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)