Aplikace teorie hedonické ceny na trhu pracovních sil a nemovitostí v ČR

Věda a výzkum