Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. srpna 2007 - 31. prosince 2009
Řešitel: doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 2 839 000 Kč
Registrační číslo SP/2f1/77/07
Číslo zakázky: GM510038