doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc.

Projekty řešitele:

Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2010

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice
MŽP
2007 - 2009

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Analýza efektivnosti využití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)