doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc.

Projekty řešitele:

Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností v České republice
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice
2007 - 2009
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Analýza efektivnosti využití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)