Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 112 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/0248
Číslo zakázky: GA510039