Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie

Řešené projekty

22th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Informační a komunikační technologie jako prostředek k oslabování demokratických principů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Analýza kontrolních mechanismů v oblasti financování politických stran a hnutí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Vliv socioekonomické nerovnosti na charakter režimu: role střední třídy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Případ trojmezních euroregionů Nisa a Šumava.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Prostor korupčních možností v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Anti-corruption database, monitoring and control of transparency of spedning of public funds
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Formování vnitrostátních zájmů v rámci neregionálních uskupení: případová studie vybraných států BRICS
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Strategie a taktiky současné české krajní pravice: vzkříšení 'černé internacionály'
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Study on area G of the Beijing Platform for Action-Women in Power and Decision making
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

LOBBY-lobbying in Visegrad
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Role byrokracie v procesu tranzice a konsolidace demokracie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2014 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Dělnická strana sociální spravedlnosti - analýza antisystémové strany
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Transformace vztahu evropské a národní dimenze kolektivních identit v důsledku ekonomické, sociální a politické destabilizace Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Model ekologicko-ekonomické optimalizace snížení znečištění ve vodních tocích
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Prezident a systém politických stran jako faktory (ne) stability režimů v Latinské Americe
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Občanská společnost - tradice a současnost: srovnávací studie USA a Rusko
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Typologie levicových režimů a vlád v Latinské Americe
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Role EU v regionální a globální dimenzi governance
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu
Min. Vnitra (MVČR)
2006 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance in Europe - The Making of European Citizenship
6.RP
2005 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Česká krajní a radikální pravice v evropském kontextu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Od emancipace k integraci
AKTION (AKTION)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)