Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie

Řešené projekty

22th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Informační a komunikační technologie jako prostředek k oslabování demokratických principů
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Analýza kontrolních mechanismů v oblasti financování politických stran a hnutí
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Vliv socioekonomické nerovnosti na charakter režimu: role střední třídy
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Případ trojmezních euroregionů Nisa a Šumava.
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Prostor korupčních možností v České republice
2016 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Anti-corruption database, monitoring and control of transparency of spedning of public funds
2015
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Etika, odpovědnost a udržitelnost v podmínkách liberální demokracie
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Inter-aktivní metody výuky řešení konfliktů
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Formování vnitrostátních zájmů v rámci neregionálních uskupení: případová studie vybraných států BRICS
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Strategie a taktiky současné české krajní pravice: vzkříšení 'černé internacionály'
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Study on area G of the Beijing Platform for Action-Women in Power and Decision making
2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

LOBBY-lobbying in Visegrad
2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Metody výzkumu v politologii
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností v České republice
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Role byrokracie v procesu tranzice a konsolidace demokracie
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace
2014 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Dělnická strana sociální spravedlnosti - analýza antisystémové strany
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Transformace vztahu evropské a národní dimenze kolektivních identit v důsledku ekonomické, sociální a politické destabilizace Evropské unie
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Model ekologicko-ekonomické optimalizace snížení znečištění ve vodních tocích
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Prezident a systém politických stran jako faktory (ne) stability režimů v Latinské Americe
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Občanská společnost - tradice a současnost: srovnávací studie USA a Rusko
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Typologie levicových režimů a vlád v Latinské Americe
2008 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Role EU v regionální a globální dimenzi governance
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu
2006 - 2008
Min. Vnitra (MV ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance in Europe - The Making of European Citizenship
2005 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Česká krajní a radikální pravice v evropském kontextu
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Od emancipace k integraci
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)