Role EU v regionální a globální dimenzi governance

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 80 000 Kč
Registrační číslo 5/06
Číslo zakázky: IG204016