(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 303 880 Kč
Registrační číslo 64/2015
Číslo zakázky: IG204025

Projekty řešitele