Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

Projekty na VŠE

(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti

1. 3. 2015 - 31. 12. 2016

Ing. Petr Vymětal

Fakulta mezinárodních vztahů / katedra politologie

IGA VŠE

64/2015

IG204025

Projekty řešitele: