(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti

Doba řešení: 1. March 2015 - 31. December 2016
Řešitel: Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů: katedra politologie
Agentura: IGA VŠE
Registrační číslo 64/2015
Číslo zakázky: IG204025

Projekty řešitele