Ing. Petr Vymětal, Ph.D.

Projekty řešitele:

(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra politologie

LOBBY-lobbying in Visegrad
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra politologie

Role EU v regionální a globální dimenzi governance
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra politologie