Česká krajní a radikální pravice v evropském kontextu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2004 - 31. prosince 2006
Řešitel: prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 686 000 Kč
Registrační číslo GA407/04/1162
Číslo zakázky: GA204014y

Projekty řešitele