prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.

Projekty řešitele:

Česká krajní a radikální pravice v evropském kontextu
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)