prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.

Projekty řešitele:

Česká krajní a radikální pravice v evropském kontextu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)