Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Případ trojmezních euroregionů Nisa a Šumava.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Řešitel: prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 371 000 Kč
Registrační číslo 17-03881S
Číslo zakázky: GA204017

Projekty řešitele