prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

Projekty řešitele:

Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Případ trojmezních euroregionů Nisa a Šumava.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2014 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)