prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

Projekty řešitele:

Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Případ trojmezních euroregionů Nisa a Šumava.
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Etika, odpovědnost a udržitelnost v podmínkách liberální demokracie
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace
2014 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)