Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2014 - 31. prosince 2016
Řešitel: prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 637 000 Kč
Registrační číslo 14-12579S
Číslo zakázky: GA204014