Vliv socioekonomické nerovnosti na charakter režimu: role střední třídy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Anfisa Klokava, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 303 750 Kč
Registrační číslo F2/79/2017
Číslo zakázky: IG204027

Projekty řešitele