Fakulta mezinárodních vztahů

Řešené projekty

European Hub for Contemporary China (EuroHub4Sino)
2023 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktu
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Motivace Čechů pro kariéru v institucích EU
2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Olympiáda z jazyka anglického 2023
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: ostatní

Výzva: Podpora ústředních kol jazykových soutěží v roce 2023

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra slovanských jazyků (2090)

25th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations"
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Motivations for Institutional Climate Activism: A Case Study of Cities Race to Zero
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XV. ročník)
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Olympiáda z jazyka francouzského 2023
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: ostatní

Výzva: Podpora ústředních kol jazykových soutěží v roce 2023

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra slovanských jazyků (2090)

Olympiáda z jazyka německého 2023
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: ostatní

Výzva: Podpora ústředních kol jazykových soutěží v roce 2023

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra slovanských jazyků (2090)

Olympiáda z jazyka ruského 2023
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: ostatní

Výzva: Podpora ústředních kol jazykových soutěží v roce 2023

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra slovanských jazyků (2090)

Supporting mental health in organisation:developing future business leaders
2023 - 2024
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Dekarbonizace české energetiky prizmatem nové energetické geopolitiky EU (se zaměřením na plynovou závislost)
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Digitalizace veřejného sektoru: dopady na růst a inovace domácích IT sektorů
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Health Tour
2023
DAAD (DAAD)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Snižování rizika firemních bankrotů: role efektu disciplíny
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

INNOVATUR - Innovation of Educational Approach in Smart and Sustainable Tourism
2022 - 2024
Evropská komise (EK)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Jazykové kurzy pro ukrajinské studenty a pedagogy na VŠE v Praze, 2022
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: ostatní

Výzva: Kurzy českého jazyka pro studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra slovanských jazyků (2090)

Jazykové kurzy pro ukrajinské studenty 14-18
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: ostatní

Výzva: Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra slovanských jazyků (2090)

24th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

International Scientific Conference "Law in Business of Selected Member States of the European Union" 2022
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Obvyklé nájemné v bytech pronajímatele s dominantním postavením na trhu s nájemním bydlením
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Případové studie a studie nejlepších praxí v rozvojových studiích - měření efektivity v managementu přírodních zdrojů, projektového managementu rozvojové pomoci a přejímání dobrých praxí v rozvoji programů základního vzdělávání v rozvojových ekonomikách
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Regionální rozměr komunikace předsednictví (CZ PRES 2022) a spolupráce se školami
2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Patterned (in)formal behaviour of sub-state actors within multi-level governance structures
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

UNESCO sites-balanced and sustainable tourism development
2021 - 2023
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

23rd International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Dohánění a návrat díky inovacím a napodobování
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Politika udržitelného pstruhového rybolovu v České republice
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XIII. ročník)
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Recentní změny v oblasti obchodního, finančního a IT práva v České republice v reakci na pandemii Covid-19
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Specifika finančního řízení v podnicích cestovního ruchu - online výukový kurz
2021 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA226 Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?
2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

GVCs in Central Europe - a respective of automotive sector after COVID - 19
2021 - 2022
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy
2021 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vítězové a poražení: Komu prospívá působení České národní banky? Heterogenní dopad měnové politiky na firmy a na domácnosti
2021 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Metodology of interpretation of European Nature Heritage in Tourism (MIENAT)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Online reputation management in Tourism (ORM)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědních oborů, SHUV) - FUTURE-PRO
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

22th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Case studies v rozvojových studiích - srovnání přístupů v oblastech managementu přírodních zdrojů a projektového managementu rozvojové pomoci
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Desintegrační rizika pro Evropskou unii
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Finanční deriváty jako nástroj hedgingu na trzích s elektřinou
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Growth of High-Tech Start-ups in Europe: Evidence on the Role of Venture Capital
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Informační a komunikační technologie jako prostředek k oslabování demokratických principů
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XII. ročník)
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

The Challenge of Integration and Disintegration Tendencies and Processes Within Different Levels of Governance
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON FDI IN THE VISEGRÁD COUNTRIES
2020
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Výzkum a vývoj softwarového vzdělávacího nástroje ASISYS zahrnujícího prvky umělé inteligence
2020 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Plýtvání potravinami v Rakousku a České Republice
2020
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Forward Smart Rural Tourism
2019 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Izrael
2019 - 2022
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

21th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Analýza kontrolních mechanismů v oblasti financování politických stran a hnutí
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Ekonomie a politika pstruhového rybolovu
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Globální produkční sítě na pozadí technologických změn: dopady těchto změn na uspořádání světové ekonomiky
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Google Econometrics: The Power of a Search Engine
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konference o současné Latinské Americe
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Mechanismus sudden stop v různých režimech měnového kurzu
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Pět let po rekodifikaci - pět let zkušeností, inspirací a otázek
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XI. ročník)
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

The Transition of Power from the Perspective of Interpretative Approaches to IR Theories
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vliv distribuční cesty na chování spotřebitele na trhu vína
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Internacionalizace malých a středních podniků-studium nových perspektiv
2019
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Kritická analýza současného bezpečnostního diskursu a praxe v České republice
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Proměny v transatlantickém partnerství mezi EU a USA - nadále platforma překonávání bezpečnostních a ekonomických výzev pro Evropu?
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Přeshraniční veřejné zakázky - analýza mezinárodního prostředí a překážky v zapojení českých firem
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Strukturální problémy subsaharských ekonomik
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism
2017 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Sociální supermarkety v Rakousku a České republice
2017 - 2018
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVA KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (S PŘIHLÉDNUTÍM KE STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ DOKTRINĚ, JUDIKATUŘE A PRAXI)
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Čtvrtá průmyslová revoluce ve vybraných asijských zemích
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Ekonomické, bezpečnostní a systémové změny v mezinárodním cestovním ruchu
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Nation branding a péče o dobré jméno státu prostřednictvím nových forem diplomacie
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Reakce mezinárodního společenství na aktuální výzvy destabilizace bezpečnostního prostředí
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Sociální a udržitelné podnikání v kontextu mezinárodního obchodu
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Státní kapitalismus v současném světě
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

The New Silk Road Initiative as a New Stage of Chinese Global Activity
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vliv socioekonomické nerovnosti na charakter režimu: role střední třídy
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Případ trojmezních euroregionů Nisa a Šumava.
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Online Study Platform on Mediation
2016 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Crises in MENA and southwest Asia: democratisation, militancy and security
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Metodologie ekonomického, politického a právního hodnocení zavádění environmentálních inovací do praxe
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Noví aktéři jako zdroj globální transformace
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ochrana slabší strany v českém a evropském právu
2016 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Vliv rostoucí světové střední třídy na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary
2016 - 2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Prostor korupčních možností v České republice
2016 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Reverzní kombinatorické aukce v modelování optimálních programů snižování znečištění životního prostředí
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU
2015 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Rozvoj česko-islandské výzkumné spolupráce v oblasti politiky a péče o přírodní zdroje a obnovitelné zdroje energie
2015 - 2016
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Analýza potřeb studentů VŠE v oblasti anglického jazyka a následná tvorba nových učebních materiálů
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Anti-corruption database, monitoring and control of transparency of spedning of public funds
2015
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Ekonomie evropské integrace - inovace předmětů hlavní a vedlejší specializace
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Elektronické testování pro základní kurzy ŠJ na KROJ
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Etika, odpovědnost a udržitelnost v podmínkách liberální demokracie
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Inovace hlavních právních předmětů na FMV
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Inovace studijních pomůcek pro předměty Manažerská informatika
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Inter-aktivní metody výuky řešení konfliktů
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Magisterský studijní obor Cestovní ruch v distanční formě
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Online-podpora pro kurzy německého odborného jazyka 2NJ 201-204
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Posílení a rozvoj interkulturních a jazykových kompetencí absolventů páteřních manažerských předmětů oboru Mezinárodní obchod
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Příprava e-learningových materiálů ke geografickým předmětům
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Zpracování výukové opory pro 2SM613 Seminář k výzkumnému projektu a překlad opor pro kvalifikační práce na FMV
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Anylýza využití značek kvality na českém trhu potravin a efektivnosti kampaní na jejich podporu
2015 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Formování vnitrostátních zájmů v rámci neregionálních uskupení: případová studie vybraných států BRICS
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Hodnocení efektivnosti podpory cestovního ruchu a regionálního rozvoje
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Konference mladých badatelů 2015, 2016
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konference: The EU Enlargement Policy - Possibilities and Frontiers
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Strategie a taktiky současné české krajní pravice: vzkříšení 'černé internacionály'
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Změny v makroekonomickém prostředí České republiky v reakci na externí šoky
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU
2015
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Czech-Icelandic
2015
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

How to benefit from Global Value Chains?
2015
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Mutual relations between the Republic of Korea nad V 4 coutries in trade and investment
2015
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Podpora vzdělávání odborných učitelů pro cestovní ruch v Bělorusku
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Tempus

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Study on area G of the Beijing Platform for Action-Women in Power and Decision making
2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Preperatory initiatives for the creation of a Czech-Norwegian Network for Capacity Building in Intergrated Water Resources Management
2014
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

LOBBY-lobbying in Visegrad
2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Elektronické testování pro základní kurzy FJ a IT na KROJ
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Inovace bakalářského semináře: Předmět Manažerská informatika - efektivní komunikace a prezentace
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Inovace celoškolsky povinného předmětu 2PR101 Právo
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Inovace předmětové skladby a obsahu výuky ve vedlejší specializaci Rozvojová studia
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů
2014 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Inovace vybraných profilových předmětů KOPKK v kombinované a prezenční formě studia
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

KCR – příprava mimosemestrálního kurzu s blokovou výukou
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Metody výzkumu v politologii
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Modernizace předmětu 2MO402
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Odborná cizojazyčná komunikace v cestovním ruchu
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Profilace kurzů 2SM511, 2SM512, 2SM513, 2SM514, 2SM515
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Testování a nastavení procesu antiplagiátorské kontroly kvalifikačních prací na FMV
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Využití nových bezplatných aplikací Microsoftu ve výuce
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Analýza efektivnosti firem a podnikatelského prostředí v Latinské Americe
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností v České republice
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Inovace a internacionalizace českých podnikatelských subjektů
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Možnosti a způsoby optimalizace hospodářského výsledku v oblasti ubytovacích služeb pomocí revenue managementu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize
2014 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Nové trendy soukromého a veřejného práva ČR a EU ve vztahu k podnikání
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Role byrokracie v procesu tranzice a konsolidace demokracie
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve francouzštině
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace
2014 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

V4+Japan Student Conference
2014
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Veřejnoprávní aspekty ochrany spotřebitelů
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment
2013
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Dělnická strana sociální spravedlnosti - analýza antisystémové strany
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

INTERKULTURNÍ DIMENZE V PODNIKOVÉ KULTUŘE NADNÁRODNÍCH FIREM - komparativní studie románských kultur v domácím a českém prostředí
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Možnosti optimalizace veřejných financí na straně výdajů - vybrané otázky
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries-In Search for Regional Specifics
2013
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Transformace vztahu evropské a národní dimenze kolektivních identit v důsledku ekonomické, sociální a politické destabilizace Evropské unie
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Vliv ekonomického rozvoje Číny na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony
2013 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Možnosti a meze českého zahraničně politického aktivismu
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU
2013 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Modely vyjednávání v politice životního prostředí při asymetrii infomace
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

REALITY - Research Cooperation of European and Latin American Universities in Innovation Technologies
2012 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus Mundus

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013
2012 - 2013
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí v ČR a EU
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Dopady politiky liberalizace trhu s environmentálním zbožím na zahraniční obchod zemí
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Firemní strategie na globalizovaných trzích
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Podnikatelské prostředí v České republice a jeho vliv na konkurenceschopnost ČR
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Prevence konfliktů jako cesta k zajištění bezpečnosti?
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Reflexe nového práva EU v marketingové praxi výrobců doplňků stravy v ČR
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Současné trendy v E-Tourismu a jejich dopad na spotřební chování
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Systémové změny ekonomiky a hospodářských politik EU v důsledku dluhové krize
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Administrativa - SV . F 2
2012 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Governance v kontextu gobalizované ekonomiky a společnosti
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Model ekologicko-ekonomické optimalizace snížení znečištění ve vodních tocích
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Rozšíření možností tvorby a prezentace multimediálních záznamů výuky na VŠE
2011 - 2012
Cesnet (Cesnet)

Program: Fond rozvoje Cesnet

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti "Nových lidských práv" na půdě OSN
2011 - 2012
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konference: New Challenges for the European Union
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Prezident a systém politických stran jako faktory (ne) stability režimů v Latinské Americe
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Srovnání ekonomického dopadu Číny na Latinskou Ameriku a Evropu
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Význam finančních trhů pro mezinárodní podnikání podmínka globalizované světové ekonomiky
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Příprava Fakulty mezinárodních vztahů na mezinárodní akreditaci
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Příprava na zahájení činnosti KAJ jako zkušebního centra Cambridge ESOL Exams
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Administrativa-SV-F2
2010 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Analýza nabídky potravin na českém trhu z pohledu celospolečenské odpovědnosti
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Ekonomická rovnováha nových členských zemí EU v období krize aneb euro jako možný stabilizační prvek regionu?
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Energetika a evropský systém obchodování s emisemi
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

GLOBAL POLITICS IN HARD TIMES
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Koncepce účinného finančního managementu hotelových a lázeňských zařízení (spa-komplexů)
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Občanská společnost - tradice a současnost: srovnávací studie USA a Rusko
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Politiky EU: koncepty a proměny na pozadí Lisabonské smlouvy
2010 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Postavení České republiky jako země původu zboží a služeb
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Postavení podnikatele a spotřebitele v současném právu ČR a EU
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Řešení dopadů finanční a ekonomické krize na vývozce v ČR
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

ZÁSADNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OČIMA MLADÝCH BADATELŮ
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Mezinárodní kontext současné české sankční politiky
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ropné zásoby v subsaharské Africe a jejich vliv na utváření světové politiky
2009
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Španělská odborná terminiologie v oblasti ekonomie a práva
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Výzkum zvládnutí slovosledu u studentů odborného anglického jazyka
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Evropská politika udržitelného rozvoje v globálním kontextu
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Současné postavení Afriky ve světovém hospodářství
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Úloha organizační kultury v mezinárodních retailových společnostech
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Diplomacie v měnícím se světě
2008 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Klastry - nástroj regionální ekonomické konkurenceschopnosti (teorie a případová studie České republiky a vybraných zemí Evropské unie)
2008 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Typologie levicových režimů a vlád v Latinské Americe
2008 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt)
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Die Tschechisesche Republic als Handelspartner
2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Konstrukce „zájmu“ ve vnějších politických vztazích EU Analogie mezi národním a veřejným zájmem a jeho aplikace na východní politiku EU
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a Českou republiku
2007 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti
2007 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Politické aspekty zahraničního obchodu
2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu?
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v České republice
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Veřejná diplomacie a její význam pro postavení státu v mezinárodním společenství
2007 - 2008
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
2007 - 2008
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní trh mezi zeměmi Visegrádské čtyřky: fungování a efekty
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Kvalitativní aspekty konkurenceschopnosti českých podniků
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Role EU v regionální a globální dimenzi governance
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu
2006 - 2008
Min. Vnitra (MV ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Evropanizace zahraniční politiky v oblasti ochrany lidských práv
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ochrana spotřebitele v kontextu globalizace
2006 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Trvale udržitelná spotřeba a její vztah k odvětví obchodu
2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Komunikační politika pro trhy středo- a východoevropských zemí
2005
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance in Europe - The Making of European Citizenship
2005 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Energie - strategický faktor závislosti Evropy
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Subregionalismus v rámci Evropské unie
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vytvoření webových stránek o problematice rozvojových zemí
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Fenomén dobývání renty zájmovými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí
2005 - 2008
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Národní zájmy a lidská práva
2005
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků po vstupu do EU
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Rakousko-české hospodářské vztahy ve středoevropském kontextu
2005
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Aplikace metod e-learningu ve výuce odborného ekonomického španělského jazyka
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Nevládní organizace jako subjekt politických rozhodovacích procesů
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Rusko a střední Evropa: nové pohledy na vzájemné vztahy
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Šetrné formy cestovního ruchu a možnosti jejich rozvoje v rámci sjednocené Evropy
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Mezinárodní vztahy z rakouského pohledu
2004
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Česká krajní a radikální pravice v evropském kontextu
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie)
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Připravenost českých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na vstup do Evropské unie
2004 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

E-learning a jeho postupná integrace do výuky odborného ekonomického španělského jazyka
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

"ČR-Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce
2003 - 2004
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Ceny v zahraničním obchodě ČR
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Konkurenceschopnost, růst a mezinárodní vztahy české ekonomiky v prvních letech nové dekády (vybrané problémy)
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Turismusland Österreich - Inspiration für Tschechie, Wissenschaftliche Studentenexkursion mit Projektarbeit na Wien
2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnání
2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Analýza negativního dopadu "západoevropského" nacionalismu na proces rozšiřování EU
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Analýza souč. stavu odborné jazyk. přípravy na magister. stupni VŠE a jiných společenskovědních fakult v ČR vzhledem k nezbytnosti interdisciplinární kompetence klíčových expertů ve strukturách EU a v dalších mezinár. institucích
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Countdown
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - důležitý předpoklad rozvoje cestovního ruchu v rámci sjednocené Evropy
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Vědecká studentská exkurze s logistickou hrou ve Vídni
2002
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod ČR s rozvojovými zeměmi - se zaměřením na země subsaharské Afriky (RZSA)
2002
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Euroatlantický prostor 2000
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Možnosti a omezení konvergence české ekonomiky k zemím silného ekonomického jádra
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do EU
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnáví
2002
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva
2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Rozšiřování NATO z hlediska bezpečnosti v Evropě
2001
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zpracování programu bakalářského studia "Cestovní ruch a regionální rozvoj"
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Hlavní problémy ekonomických vztahů České republiky k Evropské unii a cesty k jejich řešení
2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Perspektivy ekonomických vztahů EU se středomořskými partnery
2000 - 2001
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Československá zahraniční politika v období studené války
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ekonomické aspekty zapojení české ekonomiky do EU: růst, restrukturalizace, mezinárodní vztahy (vybrané problémy)
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do světové ekonomiky
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Pracovněprávní a navazující sociálněprávní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky ČR
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Sbližování českéh práva obchodních společností s právem Evropských společností
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Tvorba institucionální struktury efektivní postsocialistické ekonomiky
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Integrace české republiky do evropské ekonomiky
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

1.Nové Československo a měnící se Evropa
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

2.K současnému stavu a perspektivám ekonomické integrace ES ve světle příprav dohody o Evropské hospodářské, měnové a politické unii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

3.Strukturální slabiny ekonomiky ČSFR při adaptačních procesech vůči oblasti ES
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

5.Identifikace institucionálních a mezinárodně právních podmínek pro přijetí ČSFR do Evropských společenství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

6.Sbližování práva ČSFR a Evropského společenství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Adaptace ČSFR na podmínky Evropských společenství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Aktuální problémy zahraničně ekonomických vztahů ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Alternativní scénáře otevření čs. Ekonomiky a jejího zapojení do evropské ekonomiky
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Česká republika v měnící se Evropě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Česká republika v měnící se Evropě II
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Československá zahraniční politika v době studené války (1949-1989)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Dopad integračních seskupení v rozvojovém světě na perspektivy vztahů ČR
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Ekonomické, sociální, politické a institucionílně-právní aspekty závěrů Mezivládní konference EU a jejich implikace pro ČR

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Hospodářský slovník česko-francouzsko-italsko-španělský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Hospodářský slovník Č-F-I-Š
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Identifikace a analýza nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Identifikace a analýzy nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění - implikace pro ekonomiku ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Institucionální a právní rámec politické a hospodářské spolupráce Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Od emancipace k integraci
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Podmínky a předpoklady přidružení ČR k ES
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Přednáškový pobyt prof. Franse Somerse k problematice Evropské ekonomické integrace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Social tourism Opportunities in WELlness and Leisure activities (Sowell) - Příležitosti pro sociální cestovní ruch ve wellness a volnočasových aktivitách
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Vlastní tvůrčí aktivitou k nadstardandnímu poznání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)