Fakulta mezinárodních vztahů

Řešené projekty

Dekarbonizace české energetiky prizmatem nové energetické geopolitiky EU (se zaměřením na plynovou závislost)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2023 - 2025

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Digitalizace veřejného sektoru: dopady na růst a inovace domácích IT sektorů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2023 - 2025

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Snižování rizika firemních bankrotů: role efektu disciplíny
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2023 - 2025

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Supporting mental health in organisation:developing future business leaders
Visegrad Fund (VF)
2022 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

24th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

International Scientific Conference "Law in Business of Selected Member States of the European Union" 2022
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Obvyklé nájemné v bytech pronajímatele s dominantním postavením na trhu s nájemním bydlením
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Případové studie a studie nejlepších praxí v rozvojových studiích - měření efektivity v managementu přírodních zdrojů, projektového managementu rozvojové pomoci a přejímání dobrých praxí v rozvoji programů základního vzdělávání v rozvojových ekonomikách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Regionální rozměr komunikace předsednictví (CZ PRES 2022) a spolupráce se školami
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Patterned (in)formal behaviour of sub-state actors within multi-level governance structures
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

UNESCO sites-balanced and sustainable tourism development
Visegrad Fund (VF)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

23rd International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Dohánění a návrat díky inovacím a napodobování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Politika udržitelného pstruhového rybolovu v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XIII. ročník)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Recentní změny v oblasti obchodního, finančního a IT práva v České republice v reakci na pandemii Covid-19
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

GVCs in Central Europe - a respective of automotive sector after COVID - 19
Visegrad Fund (VF)
2021 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vítězové a poražení: Komu prospívá působení České národní banky? Heterogenní dopad měnové politiky na firmy a na domácnosti
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědních oborů, SHUV) - FUTURE-PRO
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

22th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Case studies v rozvojových studiích - srovnání přístupů v oblastech managementu přírodních zdrojů a projektového managementu rozvojové pomoci
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Desintegrační rizika pro Evropskou unii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Finanční deriváty jako nástroj hedgingu na trzích s elektřinou
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Growth of High-Tech Start-ups in Europe: Evidence on the Role of Venture Capital
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Informační a komunikační technologie jako prostředek k oslabování demokratických principů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XII. ročník)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

The Challenge of Integration and Disintegration Tendencies and Processes Within Different Levels of Governance
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON FDI IN THE VISEGRÁD COUNTRIES
Visegrad Fund (VF)
2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Plýtvání potravinami v Rakousku a České Republice
AKTION (AKTION)
2020

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

21th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Analýza kontrolních mechanismů v oblasti financování politických stran a hnutí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Ekonomie a politika pstruhového rybolovu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Globální produkční sítě na pozadí technologických změn: dopady těchto změn na uspořádání světové ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Google Econometrics: The Power of a Search Engine
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konference o současné Latinské Americe
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Mechanismus sudden stop v různých režimech měnového kurzu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Pět let po rekodifikaci - pět let zkušeností, inspirací a otázek
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XI. ročník)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

The Transition of Power from the Perspective of Interpretative Approaches to IR Theories
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vliv distribuční cesty na chování spotřebitele na trhu vína
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Internacionalizace malých a středních podniků-studium nových perspektiv
AKTION (AKTION)
2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Kritická analýza současného bezpečnostního diskursu a praxe v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Proměny v transatlantickém partnerství mezi EU a USA - nadále platforma překonávání bezpečnostních a ekonomických výzev pro Evropu?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Přeshraniční veřejné zakázky - analýza mezinárodního prostředí a překážky v zapojení českých firem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Strukturální problémy subsaharských ekonomik
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Sociální supermarkety v Rakousku a České republice
AKTION (AKTION)
2017 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVA KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (S PŘIHLÉDNUTÍM KE STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ DOKTRINĚ, JUDIKATUŘE A PRAXI)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Čtvrtá průmyslová revoluce ve vybraných asijských zemích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Ekonomické, bezpečnostní a systémové změny v mezinárodním cestovním ruchu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Nation branding a péče o dobré jméno státu prostřednictvím nových forem diplomacie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Reakce mezinárodního společenství na aktuální výzvy destabilizace bezpečnostního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Sociální a udržitelné podnikání v kontextu mezinárodního obchodu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Státní kapitalismus v současném světě
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

The New Silk Road Initiative as a New Stage of Chinese Global Activity
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vliv socioekonomické nerovnosti na charakter režimu: role střední třídy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Případ trojmezních euroregionů Nisa a Šumava.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Crises in MENA and southwest Asia: democratisation, militancy and security
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Metodologie ekonomického, politického a právního hodnocení zavádění environmentálních inovací do praxe
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Noví aktéři jako zdroj globální transformace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ochrana slabší strany v českém a evropském právu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Vliv rostoucí světové střední třídy na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2016 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Prostor korupčních možností v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Reverzní kombinatorické aukce v modelování optimálních programů snižování znečištění životního prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Anti-corruption database, monitoring and control of transparency of spedning of public funds
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Anylýza využití značek kvality na českém trhu potravin a efektivnosti kampaní na jejich podporu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Formování vnitrostátních zájmů v rámci neregionálních uskupení: případová studie vybraných států BRICS
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Hodnocení efektivnosti podpory cestovního ruchu a regionálního rozvoje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Konference mladých badatelů 2015, 2016
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konference: The EU Enlargement Policy - Possibilities and Frontiers
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Strategie a taktiky současné české krajní pravice: vzkříšení 'černé internacionály'
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Změny v makroekonomickém prostředí České republiky v reakci na externí šoky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU
MZV
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

How to benefit from Global Value Chains?
Visegrad Fund (VF)
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Mutual relations between the Republic of Korea nad V 4 coutries in trade and investment
Visegrad Fund (VF)
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)

Study on area G of the Beijing Platform for Action-Women in Power and Decision making
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

LOBBY-lobbying in Visegrad
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Analýza efektivnosti firem a podnikatelského prostředí v Latinské Americe
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Inovace a internacionalizace českých podnikatelských subjektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Možnosti a způsoby optimalizace hospodářského výsledku v oblasti ubytovacích služeb pomocí revenue managementu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Nové trendy soukromého a veřejného práva ČR a EU ve vztahu k podnikání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Role byrokracie v procesu tranzice a konsolidace demokracie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve francouzštině
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2014 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

V4+Japan Student Conference
Visegrad Fund (VF)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Veřejnoprávní aspekty ochrany spotřebitelů
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment
Visegrad Fund (VF)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Dělnická strana sociální spravedlnosti - analýza antisystémové strany
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

INTERKULTURNÍ DIMENZE V PODNIKOVÉ KULTUŘE NADNÁRODNÍCH FIREM - komparativní studie románských kultur v domácím a českém prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Možnosti optimalizace veřejných financí na straně výdajů - vybrané otázky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries-In Search for Regional Specifics
Visegrad Fund (VF)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Transformace vztahu evropské a národní dimenze kolektivních identit v důsledku ekonomické, sociální a politické destabilizace Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Vliv ekonomického rozvoje Číny na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Možnosti a meze českého zahraničně politického aktivismu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Modely vyjednávání v politice životního prostředí při asymetrii infomace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013
Visegrad Fund (VF)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí v ČR a EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Dopady politiky liberalizace trhu s environmentálním zbožím na zahraniční obchod zemí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Firemní strategie na globalizovaných trzích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Podnikatelské prostředí v České republice a jeho vliv na konkurenceschopnost ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Prevence konfliktů jako cesta k zajištění bezpečnosti?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Reflexe nového práva EU v marketingové praxi výrobců doplňků stravy v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Současné trendy v E-Tourismu a jejich dopad na spotřební chování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Systémové změny ekonomiky a hospodářských politik EU v důsledku dluhové krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Administrativa - SV . F 2
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)

Governance v kontextu gobalizované ekonomiky a společnosti
MŠMT - VZ
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)

Model ekologicko-ekonomické optimalizace snížení znečištění ve vodních tocích
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti "Nových lidských práv" na půdě OSN
MZV
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konference: New Challenges for the European Union
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Prezident a systém politických stran jako faktory (ne) stability režimů v Latinské Americe
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Srovnání ekonomického dopadu Číny na Latinskou Ameriku a Evropu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Význam finančních trhů pro mezinárodní podnikání podmínka globalizované světové ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Administrativa-SV-F2
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Analýza nabídky potravin na českém trhu z pohledu celospolečenské odpovědnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Ekonomická rovnováha nových členských zemí EU v období krize aneb euro jako možný stabilizační prvek regionu?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Energetika a evropský systém obchodování s emisemi
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

GLOBAL POLITICS IN HARD TIMES
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Koncepce účinného finančního managementu hotelových a lázeňských zařízení (spa-komplexů)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Občanská společnost - tradice a současnost: srovnávací studie USA a Rusko
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Politiky EU: koncepty a proměny na pozadí Lisabonské smlouvy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Postavení České republiky jako země původu zboží a služeb
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Postavení podnikatele a spotřebitele v současném právu ČR a EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Řešení dopadů finanční a ekonomické krize na vývozce v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

ZÁSADNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OČIMA MLADÝCH BADATELŮ
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Mezinárodní kontext současné české sankční politiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ropné zásoby v subsaharské Africe a jejich vliv na utváření světové politiky
MZV
2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Španělská odborná terminiologie v oblasti ekonomie a práva
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Výzkum zvládnutí slovosledu u studentů odborného anglického jazyka
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra anglického jazyka (2020)

Evropská politika udržitelného rozvoje v globálním kontextu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Současné postavení Afriky ve světovém hospodářství
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Úloha organizační kultury v mezinárodních retailových společnostech
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Diplomacie v měnícím se světě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Klastry - nástroj regionální ekonomické konkurenceschopnosti (teorie a případová studie České republiky a vybraných zemí Evropské unie)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Typologie levicových režimů a vlád v Latinské Americe
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Die Tschechisesche Republic als Handelspartner
AKTION (AKTION)
2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Konstrukce „zájmu“ ve vnějších politických vztazích EU Analogie mezi národním a veřejným zájmem a jeho aplikace na východní politiku EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a Českou republiku
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti
MŠMT
2007 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Politické aspekty zahraničního obchodu
AKTION (AKTION)
2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra německého jazyka (2030)

Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu?
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Veřejná diplomacie a její význam pro postavení státu v mezinárodním společenství
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní trh mezi zeměmi Visegrádské čtyřky: fungování a efekty
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Kvalitativní aspekty konkurenceschopnosti českých podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Role EU v regionální a globální dimenzi governance
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu
Min. Vnitra (MVČR)
2006 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Evropanizace zahraniční politiky v oblasti ochrany lidských práv
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ochrana spotřebitele v kontextu globalizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Trvale udržitelná spotřeba a její vztah k odvětví obchodu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Komunikační politika pro trhy středo- a východoevropských zemí
AKTION (AKTION)
2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra německého jazyka (2030)

CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance in Europe - The Making of European Citizenship
6.RP
2005 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Energie - strategický faktor závislosti Evropy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Subregionalismus v rámci Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vytvoření webových stránek o problematice rozvojových zemí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Fenomén dobývání renty zájmovými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí
MPSV
2005 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Národní zájmy a lidská práva
MZV
2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků po vstupu do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Rakousko-české hospodářské vztahy ve středoevropském kontextu
AKTION (AKTION)
2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra německého jazyka (2030)

Aplikace metod e-learningu ve výuce odborného ekonomického španělského jazyka
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Nevládní organizace jako subjekt politických rozhodovacích procesů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Rusko a střední Evropa: nové pohledy na vzájemné vztahy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Šetrné formy cestovního ruchu a možnosti jejich rozvoje v rámci sjednocené Evropy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Mezinárodní vztahy z rakouského pohledu
AKTION (AKTION)
2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra německého jazyka (2030)

Česká krajní a radikální pravice v evropském kontextu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Připravenost českých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na vstup do Evropské unie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

E-learning a jeho postupná integrace do výuky odborného ekonomického španělského jazyka
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

"ČR-Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce
MZV
2003 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Ceny v zahraničním obchodě ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Konkurenceschopnost, růst a mezinárodní vztahy české ekonomiky v prvních letech nové dekády (vybrané problémy)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Turismusland Österreich - Inspiration für Tschechie, Wissenschaftliche Studentenexkursion mit Projektarbeit na Wien
AKTION (AKTION)
2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra německého jazyka (2030)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnání
AKTION (AKTION)
2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Analýza negativního dopadu "západoevropského" nacionalismu na proces rozšiřování EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Analýza souč. stavu odborné jazyk. přípravy na magister. stupni VŠE a jiných společenskovědních fakult v ČR vzhledem k nezbytnosti interdisciplinární kompetence klíčových expertů ve strukturách EU a v dalších mezinár. institucích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra anglického jazyka (2020)

Countdown
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - důležitý předpoklad rozvoje cestovního ruchu v rámci sjednocené Evropy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Vědecká studentská exkurze s logistickou hrou ve Vídni
AKTION (AKTION)
2002

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra německého jazyka (2030)

Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod ČR s rozvojovými zeměmi - se zaměřením na země subsaharské Afriky (RZSA)
MZV
2002

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Euroatlantický prostor 2000
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Možnosti a omezení konvergence české ekonomiky k zemím silného ekonomického jádra
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva v právním srovnáví
AKTION (AKTION)
2002

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva
AKTION (AKTION)
2001

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Rozšiřování NATO z hlediska bezpečnosti v Evropě
MZV
2001

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zpracování programu bakalářského studia "Cestovní ruch a regionální rozvoj"
FRVŠ
2001

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Hlavní problémy ekonomických vztahů České republiky k Evropské unii a cesty k jejich řešení
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Perspektivy ekonomických vztahů EU se středomořskými partnery
MZV
2000 - 2001

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Československá zahraniční politika v období studené války
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Ekonomické aspekty zapojení české ekonomiky do EU: růst, restrukturalizace, mezinárodní vztahy (vybrané problémy)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do světové ekonomiky
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Pracovněprávní a navazující sociálněprávní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Sbližování českéh práva obchodních společností s právem Evropských společností
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Tvorba institucionální struktury efektivní postsocialistické ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Integrace české republiky do evropské ekonomiky
MŠMT-posil.
1996 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

1.Nové Československo a měnící se Evropa
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

2.K současnému stavu a perspektivám ekonomické integrace ES ve světle příprav dohody o Evropské hospodářské, měnové a politické unii
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

3.Strukturální slabiny ekonomiky ČSFR při adaptačních procesech vůči oblasti ES
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

5.Identifikace institucionálních a mezinárodně právních podmínek pro přijetí ČSFR do Evropských společenství
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)

6.Sbližování práva ČSFR a Evropského společenství
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Adaptace ČSFR na podmínky Evropských společenství
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Aktuální problémy zahraničně ekonomických vztahů ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)

Alternativní scénáře otevření čs. Ekonomiky a jejího zapojení do evropské ekonomiky
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Česká republika v měnící se Evropě
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Česká republika v měnící se Evropě II
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Československá zahraniční politika v době studené války (1949-1989)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Dopad integračních seskupení v rozvojovém světě na perspektivy vztahů ČR
MZV

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Ekonomické, sociální, politické a institucionílně-právní aspekty závěrů Mezivládní konference EU a jejich implikace pro ČR

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Hospodářský slovník česko-francouzsko-italsko-španělský
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Hospodářský slovník Č-F-I-Š
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Identifikace a analýza nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Identifikace a analýzy nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění - implikace pro ekonomiku ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Institucionální a právní rámec politické a hospodářské spolupráce Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky
MZV

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Od emancipace k integraci
AKTION (AKTION)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Podmínky a předpoklady přidružení ČR k ES
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Přednáškový pobyt prof. Franse Somerse k problematice Evropské ekonomické integrace
FRVŠ

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vlastní tvůrčí aktivitou k nadstardandnímu poznání
FRVŠ

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)