Mutual relations between the Republic of Korea nad V 4 coutries in trade and investment

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 21420158
Číslo zakázky: GZ V

Projekty řešitele