Standardy kvality výuky na českých vysokých školách

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2023
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2023
Celkový rozpočet: 894 000
Registrační číslo C7-2023
Číslo zakázky: RC901233
Přestože panuje obecné povědomí o kvalitě výuky a lze identifikovat různé snahy o její konkretizaci, nebyl tento pojem v oblasti vysokých škol doposud jednotně uchopen. Smyslem tohoto projektu je analyzovat stávající praxi zapojených VŠ v oblasti stanovených standardů a metod hodnocení kvality výuky. V závislosti na tom vznikne přehled standardů, jež definují kvalitní výuku. Ten bude využitelný pro každodenní praxi vyučujících a dopomůže jim nejen ke zvýšení motivace pro výuku, ale také k rozvoji jejich sebepojetí v roli vyučujících.

Projekty řešitele