doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Projekty řešitele:

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura na VŠE v Praze
2023 - 2025
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Program: Operační program Zaměstnanost+

Výzva: Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Rozvoj studijního, psychologického a kariérního poradenství na VŠE v Praze
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Standardy kvality výuky na českých vysokých školách
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Mechanismus sudden stop v různých režimech měnového kurzu
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Ekonomie evropské integrace - inovace předmětů hlavní a vedlejší specializace
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Mutual relations between the Republic of Korea nad V 4 coutries in trade and investment
2015
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů
2014 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Testování a nastavení procesu antiplagiátorské kontroly kvalifikačních prací na FMV
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment
2013
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Subregionalismus v rámci Evropské unie
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)