doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Projekty řešitele:

Mechanismus sudden stop v různých režimech měnového kurzu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Mutual relations between the Republic of Korea nad V 4 coutries in trade and investment
Visegrad Fund (VF)
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)

Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment
Visegrad Fund (VF)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Subregionalismus v rámci Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)