Rozvoj studijního, psychologického a kariérního poradenství na VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024
Celkový rozpočet: 1 000 000 CZK
Registrační číslo
Číslo zakázky:
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj studijního, psychologického a kariérního poradenství na VŠE v Praze s cílem podpory duševního zdraví a well-beingu studentů a zaměstnanců VŠE. Realizace projektu podpoří další spolupráci poradenských center VŠE a s dalšími VVŠ a efektivnost systému poradenských služeb na VŠE. Výstupy a přínosy projektu: navýšení počtu poradenských hodin APP VŠE. Realizace programu seminářů pro studenty pro posílení přenositelných a studijních kompetencí a seminářů z oblasti kariérního poradenství (6 seminářů). Komplexní nabídka poradenských služeb pro studenty se SP.

Projekty řešitele