Rozvoj studijního, psychologického a kariérního poradenství na VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2023
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2023
Celkový rozpočet: 1 072 000
Registrační číslo C20-2023
Číslo zakázky: RC901223
Cílem projektu je zajištění kvality poradenských služeb poskytovaných studentům a zaměstnancům školy, posílení vzájemné spolupráce poradenských center/pracovišť na VŠE. Výstupy projektu budou procesní a organizační pravidla APP v rámci Akademického centra VŠE, zpracování metodiky poskytovaných služeb psychologického a kariérního poradenství, zvýšení informovanosti studentů o nabídce poradenských služeb na VŠE, podpora studentů se specifickými poruchami učení a jejich edukace, rozšíření nabídky poradenských služeb pro zaměstnance a jejich propagace, semináře pro studenty bakalářského studia, vytvoření demoverze registračního systému APP a KC VŠE na jejich služby.

Projekty řešitele