RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2023
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2023
Celkový rozpočet: 468 000
Registrační číslo C12-2023
Číslo zakázky: RC901243
RVH představují jeden z klíčových orgánů českých VŠ, který plní nejen svoji roli definovanou Zákonem o VŠ a dále pak jednotlivými vnitřními předpisy, ale také na dané VŠ významně přispívá k celkovému rozvoji kultury kvality. Projekt proto chce dosavadní praxe spojené s fungováním RVH analyzovat, aby bylo možné stávající organizaci těchto orgánů vyhodnotit a dále ve všech ohledech rozvíjet.

Projekty řešitele