Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2020
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 046 000 Kč
Registrační číslo TL02000451
Číslo zakázky: GT210019

Projekty řešitele