Subregionalismus v rámci Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 80 000 Kč
Registrační číslo 8/05
Číslo zakázky: IG210015k

Projekty řešitele