Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. června 2015
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 6. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 2 706 000 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36172
Číslo zakázky: ES201014

Projekty řešitele