Diverzitní a flexibilní pracovní kultura na VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. října 2023 - 30. září 2025
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
program: Operační program Zaměstnanost+
výzva: Diverzitní a flexibilní pracovní kultura
Celkový rozpočet: 8 874 777 CZK
Registrační číslo CZ.03.01.02/00/22_012/0001984
Číslo zakázky: ES901263, ES920313, ES903833
Cílem projektu je udržení talentů a rozvinutí potenciálu zaměstnanců díky nastavení procesů strategického personálního řízení na VŠE, přinášející rozvoj flexibility a diverzity pracovního prostředí. Výstupy a přínosy projektu: 1) stanovení pravidel pro využívání flexibilních forem práce pro akademické i neakademické pozice, 2) vytvoření funkčního systému managementu mateřské a rodičovské dovolené v prostředí VŠE, 3) transparentní a efektivní vymezení kompetencí v řízení lidských zdrojů mezi centrálním MPO a jednotlivými součástmi, profesionalizace personálních procesů a vybudování struktury na úrovni rektorátu a fakult (onboarding, zpětná vazba, talent management).

Projekty řešitele