Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2023
Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Jan Mach, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2023
Celkový rozpočet: 498 000
Registrační číslo C8-2023
Číslo zakázky: RC901213
Projekt navazuje na CRP Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky. Vychází z konstatování, že nedostatky v oblasti nastavení etického a férového prostředí mají přímý a závažný negativní dopad na kvalitu vysokoškolské výuky a výzkumu. V roce 2023 lze navíc očekávat vzestup rizikových faktorů vlivem aktuálních politických a ekonomických výzev. Cílem projektu je proto posílit odolnost institucí i jednotlivců vůči různým typům neetického jednání. Projekt naváže na analýzu předpisů a norem a studii GEP provedené v loňském roce, a soustředí se na praxi zacházení s konkrétními případy a didaktické nástroje pro podporu akademické integrity. Zaměří se na téma péče o oběti neetického jednání. Speciální pozornost věnuje cílové skupině zahraničních studentů, která byla opakovaně vyhodnocena jako riziková a zvlášť zranitelná. Posilování akademické integrity na VŠE bude řešeno mj. formou školení a posílení funkcionality aplikace Validátor VŠE.

Projekty řešitele