Ing. Jan Mach, Ph.D.

Projekty řešitele:

Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace
MKČR
2008 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)