Ing. Jan Mach, Ph.D.

Projekty řešitele:

Mapování oblasti knih a tisku
2024 - 2025
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Národní plán obnovy MK ČR

Výzva: Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace
2008 - 2011
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)