Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb

Řešené projekty

Informace - základ výzkumu
MŠMT
2013 - 2017

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Přístup do informačního zdroje ProQuest Central
MŠMT
2009 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum
MŠMT
2009 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace
MKČR
2008 - 2011

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Informační zdroje pro ekonomický výzkum
MŠMT
2004 - 2008

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Hybridní knihovna - vývoj a integrace nových produktů a služeb
IGA VŠE
2002

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Integrace informačních služeb VŠE - CIKS do prostředí Internetu
FRVŠ
2000

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum
MŠMT-LI
2000 - 2003

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

On-line katalog a digitální knihovna vysokoškolských prací
FRVŠ
2000

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Pobyt zahraničního odborného konzultanta CIKS na VŠE
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Příprava pracovníků VŠ knihoven ČR pro práci v počítačových sítích
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Vybudování moderní ekonomické knihovny s otevřeným přístupem ke klasickým a elektronickým informačním zdrojům
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výsledky programu transformace knihovnicko-informačních služeb na VŠE
MŠMT

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výstavba automatizovaného tezauru pro ekonomické vědy a jeho využití
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)