Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb

Řešené projekty

Digitalizace fondu CIKS VŠE v roce 2024
2024
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Výzva:

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (patnáctá etapa)
2023
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Výzva:

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond Českého ekonomického myšlení (čtrnáctá etapa)
2022
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (třináctá etapa)
2021
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (dvanáctá etapa)
2020
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (jedenáctá etapa)
2019
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (desátá etapa)
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (devátá etapa)
2017
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (osmá etapa)
2016
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (sedmá etapa)
2015
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (šestá etapa)
2014
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Informace - základ výzkumu
2013 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (pátá etapa)
2013
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (čtvrtá etapa)
2012
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (třetí etapa)
2011
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Přístup do informačního zdroje ProQuest Central
2009 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum
2009 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace
2008 - 2011
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Informační zdroje pro ekonomický výzkum
2004 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Hybridní knihovna - vývoj a integrace nových produktů a služeb
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Integrace informačních služeb VŠE - CIKS do prostředí Internetu
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum
2000 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Informační zdroje pro výzkum a vývoj

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

On-line katalog a digitální knihovna vysokoškolských prací
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Pobyt zahraničního odborného konzultanta CIKS na VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Příprava pracovníků VŠ knihoven ČR pro práci v počítačových sítích
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Vybudování moderní ekonomické knihovny s otevřeným přístupem ke klasickým a elektronickým informačním zdrojům
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výsledky programu transformace knihovnicko-informačních služeb na VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výstavba automatizovaného tezauru pro ekonomické vědy a jeho využití
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)