Rektorát

Řešené projekty

Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací VVŠ v roce 2024
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Noc vědců - rozvoj celoroční systematické popularizace vědy
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Oddělení marketingu a Public Relations (9019)

Ochrana VŠE v Praze jako měkkého cíle před teroristickým útokem
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
útvar obrany a ochrany (9025)

Pokračování projektu „Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative“
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Rozvoj studijního, psychologického a kariérního poradenství na VŠE
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Strategie řízení lidských zdrojů na VŠE
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Úpravy InSIS – integrace spisové služby
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Digitalizace fondu CIKS VŠE v roce 2024
2024
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Výzva:

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Mapování oblasti knih a tisku
2024 - 2025
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Národní plán obnovy MK ČR

Výzva: Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Program podpory duální kariéry na VŠE 2024
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: UNIS

Výzva: UNIS 2024

Rektorát
Centrum tělesné výchovy a sportu (9600)

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura na VŠE v Praze
2023 - 2025
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Program: Operační program Zaměstnanost+

Výzva: Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

DETEKCE ANOMÁLIÍ A AUTOMATIZACE REAKCE NA INCIDENTY V NETYPICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH
2023 - 2026
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP TAK

Výzva: Aplikace

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ
2023 - 2026
Min. Vnitra (MV ČR)

Program: Národní plán obnovy

Výzva: Výzva 32 - Digitální služby pro koncové uživatele

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (patnáctá etapa)
2023
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Výzva:

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Noc vědců - rozvoj celoroční systematické popularizace vědy
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)

Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Program podpory duální kariéry na VŠE
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: UNIS

Výzva: UNIS 2023

Rektorát
Centrum tělesné výchovy a sportu (9600)

Rozvoj studijního, psychologického a kariérního poradenství na VŠE v Praze
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Standardy kvality výuky na českých vysokých školách
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Modernizace a digitalizace VŠE v Praze
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: NPO

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Připojení VŠE Praha k systému WARDEN, NERD, a MENTAT
2022
Cesnet (Cesnet)

Program: Fond rozvoje Cesnet

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Digitalizace sbírky Zlatý fond Českého ekonomického myšlení (čtrnáctá etapa)
2022
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Program podpory duální kariéry na VŠE
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: UNIS

Výzva: UNIS 2022

Rektorát
Centrum tělesné výchovy a sportu (9600)

Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Sociální bezpečí na vysokých školách
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Společný přístup k zajišťování sběru zpětné výzvy od absolventů veřejných vysokých škol v ČR
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Alumni a Corporate Relations (9018)

Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. Poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Alumni a Corporate Relations (9018)

Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Zvyšování kvality fungování Informační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE
2021 - 2023
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na VŠ
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (třináctá etapa)
2021
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností v Praze
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Personalizované intervence vycházející z analýzy studijních dat jako nástroj ke snížení studijní neúspěšnosti
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Program podpory duální kariéry na VŠE
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností

Výzva: Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2021 pro veřejné vysoké školy

Rektorát
Centrum tělesné výchovy a sportu (9600)

Technický rozvoj správních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Project NUTSHELL
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Student and staff mobility support / Podpora studentských a zaměstnaneckých mobilit
2020 - 2021
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2020 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

VŠE - rekonstrukce fasádního pásku SB
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Výzva: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Rektorát
Odbor správy majetku (9100)

VŠE - Rekonstrukce stínící techniky RB
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Výzva: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Rektorát
Odbor správy majetku (9100)

VŠE – rekonstrukce rozvodu ÚT v NB
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Výzva: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Rektorát
Odbor správy majetku (9100)

Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE (Mobility II)
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Výzva: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (dvanáctá etapa)
2020
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Inkubátor projektového managementu mezinárodních grantů
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí střední a východní Evropy
2020
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Podpora sportovců s mimořádnou výkonností na VŠE
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum tělesné výchovy a sportu (9600)

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Výzva: Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro VŠ II v prioritní ose 2 OP

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Study and research in Prague - sdílení dobré praxe pražských vysokých škol
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

VŠE – Centrum archivních a depozitních služeb
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Výzva: 13322 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Rektorát
Odbor správy majetku (9100)

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Vysoká škola ekonomická v Praze a listopad 1989
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Mobilita studentů a zaměstnanců - rozšíření možností studia v zahraničí o další tipy mobilit a zapojení různých skupin účastníků
2019 - 2020
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2019 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Systém kybernetické bezpečnosti nové generace
2019 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (jedenáctá etapa)
2019
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace veřejného vysokého školství
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2019

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

KPP!!! VŠ Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2019

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí v rámci střední a východní Evropy
2019
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

PoC transdisciplinárních komercializačních konceptů inovační agentury ILA III
2019 - 2020
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2019

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II)
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2019

Rektorát
Mzdové a personální oddělení (9203)

Study in Prague - společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2019

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Albánie
2018 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA107 Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2018 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (desátá etapa)
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

DPP!!! VŠ Dotace, projekty, procesy vysokých škol!!!
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2018

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Oddělení interní kontroly a auditu (9050)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí střední a východní Evropy
2018
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Nástroje pro inovaci a optimalizaci výkonnosti firemních procesů v rámci Průmyslu 4.0
2018 - 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

POROST - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠE v Praze
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Výzva: Výzva č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ)
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2018

Rektorát
Mzdové a personální oddělení (9203)

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2018

Rektorát
Oddělení interní kontroly a auditu (9050)

Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2018

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2018

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE
2017 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Výzva: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2017 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze
2017 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Výzva: Výzva č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator
2017 - 2018
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 10. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

BOSR - Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze
2017 - 2019
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (devátá etapa)
2017
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí střední a východní Evropy
2017
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

PPP!!! VŠ - Partnerství projektového prostředí vysokých škol
2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2017

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Rozšíření kapacit transferu znalostí a technologií v ČR vybudováním inovačního ekosystému xPORT VŠE v Praze
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS
2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2017

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2017

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů
2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2017

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Mexiko
2016 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA107 Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (osmá etapa)
2016
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů
2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2016

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb.
2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2016

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2016

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů
2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2016

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy
2015 - 2018
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Inovace programů "Celoživotního vzdělávání " a Univerzity třetího věku" VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Rektorát
Alumni a Corporate Relations (9018)

Propojení podpory podnikatelských aktivit studentů v Business Akcelerátoru xPORT s výukou na VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (sedmá etapa)
2015
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Obnova technického zázemí Střediska handicapovaných studentů
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Podpora vzdělávání doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Rektorát
Ekonomický odbor (9209)

Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (šestá etapa)
2014
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Inovace Univerzitního informačního systému
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2014

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2014

Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)

Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2014

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Informace - základ výzkumu
2013 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Návrh metod a nástrojů řízení dopravní obslužnosti za mimořádných událostí a krizových situací.
2013 - 2015
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)

Zřízení univerzitní školky na VŠE v Praze
2013 - 2014
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 5. výzva OPPA

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (pátá etapa)
2013
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Inovace Univerzitního informačního systému
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2013

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2013

Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)

Příprava nových bakalářských a magisterských studijních oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze - NF
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2013

Rektorát
Institut oceňování majetku (9970)

Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030 (KREDO)
2012 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (čtvrtá etapa)
2012
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)

Vzdělávání handicapovaných studentů
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Zateplení objektu G kolejí VŠE
2011 - 2012
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Program: OP ŽP

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Rozvoj odborné kvalifikace pracovníků VŠE v oblasti správy IT
2011 - 2012
Cesnet (Cesnet)

Program: Fond rozvoje Cesnet

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (třetí etapa)
2011
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Integrace zdravotně handicapovaných studentů
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Marketingová podpora aktivit VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2011

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Působení významných zahraničních akademických pracovníků na VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Rozvoj mezinárodní spolupráce na VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Rozvoj psychologického poradenství na vysokých školách v ČR
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2011

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Rozvoj spolupráce VŠE s absolventy
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Rozvoj U3V na českých vysokých školách
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2011

Rektorát
oddělení souhrnného plánu (9031)

Rozvoj Univerzity třetího věku na VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
oddělení souhrnného plánu (9031)

Stipendijní program pro studenty navazujících magisterských programů z ekonomicky méně vyspělých zemí
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Virtualizace serverů a koncových stanic
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Vytvoření systému interního hodnocení náročnosti studia v rámci ECTS a systému sledování a rozpisu kvalitativních ukazatelů vstupujících do rozpočtu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Vzdělávání handicapovaných studentů
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2011

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Zvýšení efektivnosti administrativních procesů centrálních ekonomických agend a jednotlivých součástí VŠE
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Útvary kvestora (9200)

Administrativa-SV-OVV
2010 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Přístup do informačního zdroje ProQuest Central
2009 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum
2009 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace
2008 - 2011
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

AccessGrid uzel pro jednotlivce
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Informační zdroje pro ekonomický výzkum
2004 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Implementace protokolu IPv6, využití a výzkum jeho nových služeb
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Tvorba, transformace a užití informačních zdrojů pro vědu a pedagogiku v prostředí VŠE
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Časopis Politická ekonomie (9094)

Integrace komponent informačních systémů nové generace ve vzdělávacím procesu na VŠE
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG)
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Jazyková příprava pedagogických pracovníků
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Útvary rektora (9010)

Joint Degree CEMS Master in International Management
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Mezinárodní studijní program International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Útvary rektora (9010)

Podpora mezinárodní mobility studentů vyplývající z mezinárodních smluv v podobě úhrady cestovních nákladů studentů veřejných vysokých škol
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Rozvoj využití metod e-Learningu na VŠE
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Rektor a sekretariát (9011)

Společný studijní program, Joint Degree Programme M.A. Economics of International Trade and European Integration. Mezinárodní koordinace, realizace a implementace
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělání
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělávání - Free Movers
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akadem. Pracovníků
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Rektor a sekretariát (9011)

Akademická psychologická poradna
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Alumni a Corporate Relations (9018)

Hybridní knihovna - vývoj a integrace nových produktů a služeb
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Připojení areálu Jarov optickým vláknem
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Integrace informačních služeb VŠE - CIKS do prostředí Internetu
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum
2000 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Informační zdroje pro výzkum a vývoj

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

On-line katalog a digitální knihovna vysokoškolských prací
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers
2000 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Časopis Politická ekonomie (9094)

Adresářové služby sítě CESNET
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Auromatizace knihovny VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Budování uživatelské počítačové sítě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Budování uživatelské počítačové sítě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Databáze ekonomických ukazatelů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Hospodářská politika a její konkretizace při přechodu ČSFR k tržní ekonomice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Útvary rektora (9010)

Informační systém VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Integrace informačních zdrojů pro ekonomická studia
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Integrace počítačové sítě VŠE do mezinárodních akademických sítí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Integrace počítačové sítě VŠE do mezinárodních akademických sítí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Integrace počítačové sítě VŠE JM do vysokokapacitní metropolitní sítě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Koordinace tvorby národního informačního prostoru
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Pilotní projekt ochrany počítačové sítě před napadením z Internetu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: INFRA 1

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Pobyt zahraničního odborného konzultanta CIKS na VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Příprava pracovníků VŠ knihoven ČR pro práci v počítačových sítích
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Vybudování moderní ekonomické knihovny s otevřeným přístupem ke klasickým a elektronickým informačním zdrojům
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výsledky programu transformace knihovnicko-informačních služeb na VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výstavba automatizovaného tezauru pro ekonomické vědy a jeho využití
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Zvýšení propustnosti počítačové sítě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)