Pokračování projektu „Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative“

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Mach
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024
Celkový rozpočet: 450 000 CZK
Registrační číslo
Číslo zakázky:
Projekt je zaměřený na posílení internacionalizace informačního systému a efektivity administrativních procesů spojených s mobilitami studentů, sledování a zajištění plnění požadavků v projektu EWP. Je zaměřen na implementaci technologických nástrojů (rozvoj informačních systémů) a strategií, které podporují interoperabilitu a koordinaci mezi různými systémy a subjekty. Jeho výsledkem má být optimalizace procesů a nákladů spojených s administrativními úkoly a zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti v globálním prostředí (kooperace s partnerskými univerzitami).

Projekty řešitele