Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Pavlíček
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2021
Celkový rozpočet: 500 000 CZK
Registrační číslo C12-2021
Číslo zakázky: RC940041
Vytvoření metodiky a postupů pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti. Analýza stavu kyberbezpečnosti a VIS dle ZoKB, vytvoření dokumentace dle ZoKB, úpravy procesů. Simulace phishingových e-mailů, vzdělávání a osvěta zaměstnanců a studentů, bezpečnostní doporučení pro distanční prostředí na VŠ.