Rektorát: Centrum informatiky

Řešené projekty

AccessGrid uzel pro jednotlivce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Implementace protokolu IPv6, využití a výzkum jeho nových služeb
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Tvorba, transformace a užití informačních zdrojů pro vědu a pedagogiku v prostředí VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrace komponent informačních systémů nové generace ve vzdělávacím procesu na VŠE
MŠMT
2003 - 2005

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG)
MŠMT
2003 - 2005

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Připojení areálu Jarov optickým vláknem
FRVŠ
2001

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Adresářové služby sítě CESNET
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Auromatizace knihovny VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Budování uživatelské počítačové sítě
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Budování uživatelské počítačové sítě
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Databáze ekonomických ukazatelů
IGA VŠE (IGA VŠE)

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Informační systém VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrace počítačové sítě VŠE do mezinárodních akademických sítí
IGA VŠE (IGA VŠE)

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrace počítačové sítě VŠE do mezinárodních akademických sítí
IGA VŠE (IGA VŠE)

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrace počítačové sítě VŠE JM do vysokokapacitní metropolitní sítě
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Koordinace tvorby národního informačního prostoru
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Pilotní projekt ochrany počítačové sítě před napadením z Internetu
MŠMT-Infra

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Zvýšení propustnosti počítačové sítě
FRVŠ

Rektorát: Centrum informatiky (9400)