Rozvoj odborné kvalifikace pracovníků VŠE v oblasti správy IT

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. května 2011 - 31. ledna 2012
Řešitel: Ing. Bohumila Veselá
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Cesnet
program: Fond rozvoje Cesnet
Celkový rozpočet: 128 000 CZK
Registrační číslo PK-5340
Číslo zakázky:

Projekty řešitele